Χρήσιμα τηλέφωνα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κωδικός για να τηλεφωνήσετε στην Kέρκυρας 

Αστυνομία
Τουριστική Αστυνομία
Τροχαία
Νοσοκομείο
Πρώτες βοήθειες
Λιμεναρχείο
Λιμάνι Γουβιά
Ναυτιλιακό κέντρο Κέρκυρας
Αεροδρόμιο
Σταθμός λεωφορείων
Ράδιο ταξί
Γραφείο τουρισμού
Ταχυδρομείο
O.T.E

26610 (πόλη)
26620 (νότος)
26630 (βορράς)39509/41203/38661
39503/30265
39294
88200
41000
32655/40002/33108
91475/91376
30470
38694/30180/38079
39985/32185/31595/30627
33811/33812
30625
39270/25544
34699